W dniu 22 sierpnia 2023 roku podczas obrad zarządu Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego ze swoich funkcji zrezygnowali dotychczasowy v-ce prezes Marcin Rydel oraz członek zarządu Rafał Cwalina.

W imieniu całego Klubu serdecznie dziękujemy obu Panom za ich wkład i pracę na rzecz rozwoju Klubu i jego codziennego funkcjonowania.

Jednocześnie informujemy, że skład Zarządu zostanie uzupełniony w najbliższym czasie zgodnie z § 11 pkt 1 Statutu Klubu (statut dostępny na stronie internetowej Klubu).

O szczegółach poinformujemy w odrębnym komunikacie.