Miło nam zakomunikować, że złożony przez Nasz Klub wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Mikro Granty I edycja.

Operator Programu udzielił wsparcia Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu wsparcia finansowego finansowego na realizację zadania pn.: „Z piłką nożną na okrągło – otwarte treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży” w kwocie 15 000 złotych.

W ramach organizacji cyklu szkoleniowego zachęcamy dzieci do aktywności fizycznej, promujemy prozdrowotny styl życia oraz stwarzamy warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego dla wszystkich dzieci.

Projekt obejmuje grupy wiekowe: 2016, 2015, 2014 a pozyskane dofinansowanie zostanie przekazane na pokrycie kosztów pracy trenerów w tych grupach wiekowych.