Urząd Miejski w Łomży rozstrzygnął konkursy z zakresu zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

W ich wyniku otrzymaliśmy następujące wsparcie finansowe:

Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w systemie sportu młodzieżowego”:

„Przygotowanie i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego i kraju w roku 2024” – wartość dofinansowania 170 000 zł

„Organizacja w szczególności na terenie Łomży otwartych zawodów sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, w tym realizacja imprez objętych kalendarzem”:

– Organizacja turnieju piłki nożnej chłopców – Łomża Cup 2024 – wartość dofinansowania 12 000 zł

– Organizacja Mikołajkowych Turniejów piłki nożnej – wartość dofinansowania 10 000 zł

Dziękujemy za okazane wsparcie!