18 stycznia 2023 podczas wieczornego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia doszło do zmian w zarządzie Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Nowym prezesem Młodzieżowego ŁKS-u został Łukasz Uściłowski. Jest on dobrze znany w łomżyńskim środowisku piłkarskim, bo przez kilka ostatnich lat pełnił funkcję sternika ŁKS-u 1926 Łomża. Od 18 stycznia 2023 roku w skład zarządu stowarzyszenia wchodzi 7 członków.

Prezes: Łukasz Uściłowski

Wiceprezes: Marcin Rydel

Sekretarz: Marta Muczyńska

Skarbnik: Barbara Kalinowska

Członek zarządu: Marcin Sawko

Członek zarządu: Rafał Cwalina

Członek zarządu Norbert Mieczkowski

Na zebraniu wybrano także Komisję Rewizyjną złożoną z następujących przedstawicieli

Przewodniczący: Przemysław Dudziński

Członek Komisji: Roman Lemański

Członek Komisji: Marcin Kamiński