Zawodnicy rocznika 2014 otrzymali pamiątkowe dyplomy w ramach uczestnictwa w projekcie „Z piłką nożną na okrągło – otwarte treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży”

W ramach organizacji cyklu szkoleniowego zachęcamy dzieci do aktywności fizycznej, promujemy prozdrowotny styl życia oraz stwarzamy warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego dla wszystkich dzieci.

Projekt obejmuje grupy wiekowe: 2016, 2015, 2014 a pozyskane dofinansowanie zostało przekazane na pokrycie kosztów pracy trenerów w tych grupach wiekowych.

Projekt realizowany w okresie: 4.09.2023 – 30.11.2023.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wartość dofinansowania: 15 000 zł