Kolejne klasy o profilu sportowym postanowiła stworzyć łomżyńska „Czwórka”. Rusza nabór do klasy pierwszej o profilu ogólnorozwojowym z elementem gier zespołowych oraz klasy czwartej o profilu piłka nożna dla chłopców i piłka koszykowa dla dziewcząt.

Klasa pierwsza ma mieć profil ogólnorozwojowy z elementami gier zespołowych, klasa czwarta będzie sprofilowana na piłkę nożną chłopców i piłkę koszykową dziewcząt.

Uwaga!!! Istnieje także możliwość zapisania dziecka do klasy trzeciej, piątej i szóstej o profilu sportowym!

Patronat nad klasami sportowymi objął Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża. Zajęcia sportowe będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, instruktorską i trenerską tych klubów. Dzieci będą mieć dostęp do profesjonalnego sprzętu i bazy sportowej. Nieodłącznym elementem są też obozy sportowe i zawody na szczeblu: międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu klas sportowych. Uczniowie tych klas mają na swoim koncie wiele osiągnięć sportowych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. Co ważne osiągają wysokie wyniki w nauce, angażują się też inne formy aktywności.

Zapisy prowadzone są na stronie: https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/Info/84420 oraz w sekretariacie SP4 Łomża.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 216 27 52.