Zarząd Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego informuje, że dnia 30 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 19:00 (drugi termin o godz. 19:30) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków MŁKS w AULI Akademii Nauk Stosowanych ul. Akademicka 14.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego w Łomży.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego w Łomży.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, stwierdzenie prawidłowości zwołanego Walnego Zgromadzenia Członków Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego w Łomży oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności merytorycznej z półtoramiesięcznej działalności nowego Zarządu w 2023 roku.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego MŁKS za rok 2022.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności MŁKS za rok 2022 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu MŁKS za rok 2022.
 8. Przedstawienie projektu Statutu Stowarzyszenia Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego w Łomży.
 9. Przedstawienie propozycji wpisowego oraz składek członkowskich – członków zwyczajnych i członków zawodników MŁKS na rok 2023.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków MLKS Łomża i sympatyków.

 

Poniżej zamieszczamy projekt Statutu Stowarzyszenia Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego w celu zapoznania się z jego zapisami przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków MŁKS.